UNIGLOBE BE Travel beschermt de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website. Persoonlijke gegevens van de bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. UNIGLOBE BE Travel houdt zich in alle gevallen aan de voorwaarden die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Verwerking persoonsgegevens
UNIGLOBE BE Travel legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van ons afneemt of anderszins contact heeft met ons. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van informatie te voorzien. Indien u geen prijs stelt om informatie van ons te ontvangen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door een e-mail te sturen naar reserveringen@businesseventtraveltravel.nl .
Statistieken
UNIGLOBE BE Travel houdt algemene bezoekgegevens bij zonder bezoekersregistratie. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten, teneinde de dienstverlening aan u verder te optimaliseren.
Gebruik van cookies
UNIGLOBE BE Travel maakt in sommige gevallen gebruik van kleine bestanden – cookies – die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in het geheugen van de browser van uw internetprovider staan. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen er alleen voor om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken.
UNIGLOBE BE Travel en andere websites
Op deze site treft u een aantal rechtstreekse links aan naar andere websites. UNIGLOBE BE Travel draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees daarom vooraf altijd de privacystatement van de site die u bezoekt.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van UNIGLOBE BE Travel, dan kunt u deze aan ons per e-mail richten aan: reserveringen@businesseventtraveltravel.nl
Wijzigingen
UNIGLOBE BE Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.
1 februari 2012
Aansprakelijkheid
Deze site is met zorg samengesteld. Onjuistheden zijn echter soms niet te vermijden. UNIGLOBE BE Travel is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gesteld voor welke geleden schade welke mogelijkerwijs voortvloeit uit de door UNIGLOBE BE Travel verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer het plegen van inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. UNIGLOBE BE Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website. Wij behouden ons het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van overige internetgebruikers.
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIGLOBE BE Travel openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (1) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (2) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (3) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.
UNIGLOBE BE Travel verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij hij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.
Copyright © 2012, UNIGLOBE BE Travel
Alle rechten berusten bij UNIGLOBE BE Travel, tenzij anders vermeld. Het materiaal op deze web site wordt uit eigen opnames verzorgd, alsmede uit aangeleverd materiaal van onze leveranciers. Copywright op aangeleverd fotomateriaal, indien van toepassing, is derhalve niet onze verantwoording.
Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in UNIGLOBE BE Travel gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten
Contact
Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen, neem contact met ons op:
UNIGLOBE BE Travel
Solvayweg 6
6049CP Herten
E-mail: l.smeets@businesseventtraveltravel.nl